Opatów: Dr Artur Lis przybliża historię opatowskich Żydów.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Przez stulecia Polska pozostała centralnym ośrodkiem rozwoju świeckiej i religijnej kultury żydowskiej. Obszar Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku był jednocześnie domem dla około 70% wszystkich Żydów europejskich. Dawał im schronienie nawet wówczas, gdy u schyłku tego stulecia ziemie polskie zostały podzielone między trzech zaborców. Mimo to kultura żydowska miała właśnie tu swój główny bastion i mogła się swobodnie rozwijać. W 1939 roku zamieszkiwało Polskę niemal 3,5 mln Żydów, stanowiąc tym samym około 10% ogólnej populacji kraju i średnio 40% populacji miejskiej. Historię opatowskich Żydów zbadał i przybliżył w swojej książce “Żydzi w Opatowie” dr Artur Lis z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:

Joanna Sarwa