Opatów: DPS w Zochcinku wyróżniony

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku Koło Opatowa został nagrodzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Doroczne nagrody wręczył w Dniu Pracownika Socjalnego wiceminister Marcin Zieleniecki:

Jak podkreślił wiceminister, każde innowacyjne działanie takich placówek to wynik indywidualnego podejścia pracowników:

Wśród nagród zespołowych znalazł się Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku prowadzony przez powiat opatowski. Zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel, dysponuje obszernym terenem zielonym, dzięki któremu mieszkańcy mogą realizować swoje zainteresowania i pasje łącząc je z terapiami zajęciowymi. DPS w Zochcinku prowadzi także rehabilitację społeczną, mającą na celu umożliwienie mieszkańcom uczestnictwo w życiu społecznym, jak również wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej, umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. W przyszłym roku DPS obchodził będzie 70-lecie powstania.