Opatów: Będzie likwidacja szkoły w Kobylanach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

Radni Opatowa przyjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Kobylanach. Malejąca liczba dzieci, rosnące koszty utrzymania szkoły sprawiły, że pomysł likwidacji szkoły pojawił się już wiele miesięcy temu.
Mówi zastępca burmistrza Marcin Słapek.

Problemem jest także fakt, że nie wszyscy rodzice z tego obwody posyłają dzieci do szkoły w Kobylanach

Z taką argumentacją polemizował wiceprzewodniczący rady Damian Kargulewicz

Burmistrz Grzegorz Gajewski zapewnia, że budynek będzie wykorzystany na cele społeczne. Ma zostać wykorzystany dla potrzeb seniorów z gminy

Zdaniem burmistrza władze samorządowe muszą podejmować także niepopularne decyzje

Radni przy jednym głosie sprzeciwu podjęli uchwałę. Teraz konieczne jest powiadomienie o tym zamiarze kuratora oświaty, rodziców oraz związki zawodowe.

Marcin Gabrek

Fot archiwum SP w Kobylanach