Obrazów, Kleczanów, Komorna: Brakuje wody.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W części gminy Obrazów w powiecie sandomierskim są problemy z dostawami wody. To problem, który powtarza się co roku latem we wsiach Kleczanów i Komorna.

Mówi sołtys Kleczanowa Adam Wójcik:

Problem powtarza się co roku:

Woda pitna zakupiona przez gminę jest dystrybuowana wśród mieszkańców, którzy o przerwach w podstawie wody są informowani smsami i przez Internet.

Jak radzą sobie mieszkańcy?

Jak mówi sołtys, starania o zapewnienie mieszkańcom dostatecznej ilości wody trwają:

Mieszkańcy są proszeni o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

W ciągu ostatniego roku gmina zbudowała tymczasowy wodociąg i podciągnęła wodę z ujęcia Romanówka do ośmiu sołectw, jednak Komorna i Kleczanów są zbyt daleko od przepompowni.

Joanna Sarwa