Nowa Dęba: Woda z wodociągu niezdatna do picia.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W wodociągu zaopatrującym w wodę mieszkańców miasta gminy Nowa Dęba, pojawiła się bakteria z grupy coli. Oznacza to, że woda ta, nie nadaje się do innych celów jak tylko sanitarne i gospodarcze.

– 29 maja zostały pobrane dwie próbki wody do badań, pobrane ze Stacji Uzdatniania Wody i z jednego punktu na sieci. Dzisiejsze wyniki badań tych próbek pod kątem mikrobiologicznym wskazały przekroczenie parametrów wskaźnikowego grupy Coli poinformowała Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu Małgorzata Michalska – Szymaszek

Antonii Kapusta prezes nowodębskiego PGKiM które dostarcza wodę mieszkańcom miasta i gminy Nowa Dęba przyznaje, że jest zaskoczony wynikami badań:

Nowodębski PGKiM organizuje obecnie zastępcze punkty dystrybucji wody przydatnej do spożycia. Podjął też działania mające na celu wyeliminowanie przekroczonego parametru.