Nowa Dęba. Na czas pandemii, reorganizacja w urzędzie i jednostkach podległych.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Mieszkańcy nie mają bezpośredniego dostępu do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz tamtejszego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podobnie jak włodarze innych gmin, burmistrz Nowej Dęby, Wiesław Ordon wprowadził w życie wytyczne ministra finansów na czas pandemii koronawirusa.

Te sprawy, które można, trzeba załatwiać drogą telefoniczną lub mailową.

Mówi burmistrz, Wiesław Ordon.

Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje tylko zadania związane z utrzymaniem w należytym stanie obiektów takich jak kryta pływania czy należący do struktury stadion.

Nowodębski Środowiskowy Dom Samopomocy nie przyjmuje podopiecznych. Przebywają oni w domu i są w kontakcie z dyrekcją i pracownikami placówki.

Burmistrz Nowej Dęby zaznaczył, że pracownicy urzędu i OPS są zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej: płyny dezynfekujące, maski, rękawiczki. Podobne zabezpieczenie zostało rozdysponowane do ochotniczych straży pożarnych znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Jedynie te jednostki zostały upoważnione do brania udziału w działaniach, w których strażacy mogą się zetknąć z ryzykiem zakażenia koronawirusem.