Nisko: Znany jest skład komisji w Radzie Powiatu i wysokość pensji starosty

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Radni powiatu niżańskiego wybrali składy komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ustalili także wysokość pensji starosty niżańskiego. Na czele 5-osobowej Komisji Rewizyjnej stanął Tomasz Kozak. Komisją Skarg, Wniosków i Petycji w 6-osobowym składzie pokieruje Gabriel Waliłko. W skład Komisji Budżetu i Administracji weszło 7-mioro radnych, a jej przewodniczącym został Andrzej Tofilski. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy ma w swoim składzie 6 radnych na czele z Marianem Chrapko. Roman Pokora pokieruje 6-osobową Komisją Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu. A Jan Kowal został przewodniczącym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego, w którego skład weszło 7-mioro radnych. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Pliszka oraz radny Tomasz Kozak wejdą w skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku. Rada powiatu Niżańskiego uchwaliła też wysokość pensji starosty Roberta Bednarza. Jego pensja w nowej kadencji wyniesie 10332 złote. Uzasadniał przewodniczący rady Sylwester Daśko.

Radni podobnie jak przy wyborze składów komisji nie podjęli dyskusji w temacie pensji starosty i przy 18 głosach za jednym przeciw i jednym wstrzymującym się uchwalili zarobki włodarza powiatu w zaproponowanej wysokości.

Marta Górecka