Nisko: Sukces niżańskiego Elektryka

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Wojtek Janczura

Sukcesem zakończył sie udział uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej z Niska w 12. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS. Międzynarodowe Jury Wystawy organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską przyznało złoty medal młodym wynalazcom Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej z Niska. Mikołaj Kuziora i Mateusz Chmiel otrzymali złoty medal i dyplom za innowacyjne rozwiązanie jakim jest budowa wzmacniacza katedralnego pracującego w trudnych warunkach akustycznych. Wynalazek powstał pod okiem opiekuna naukowego projektu nauczyciela dyplomowanego Mariana Chrapko. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS to największa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem osiągnięć naukowych, wynalazków i innowacji. W trakcie 12 edycji zaprezentowano blisko 400 rozwiązań rozwiązań z 25 państw, między innymi z Kanady, Chorwacji, Indonezji, Iranu, Rumunii, Bułgarii, Arabii Saudyjskiej, Mołdawii. Polscy wynalazcy przedstawili około 190 rozwiązań z różnych dziedzin nauki. Od ekologii i ochrony środowiska, przez mechanikę, elektronikę, energetykę, aż po rozwiązania z zakresu medycyny. W trakcie wystawy IWIS 2018 swoje osiągnięcia prezentowały zarówno instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, szkoły, jak i indywidualni wynalazcy.

Marta Górecka