Nisko: Stypendia dla maturzystów z Powiatu Niżańskiego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Tegoroczni maturzyści z powiatu niżańskiego, którzy dostaną się na studia stacjonarne mogą się starać o Stypendium Pomostowe na I rok studiów. To program realizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w partnerstwie z Powiatem Niżańskim. Warunki, jakie musi spełnić kandydat do stypendium, to nie tylko zdana matura i przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych.  To również zamieszkanie na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, niskie dochody w rodzinie i rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu, tu wniosek trzeba złożyć do 31 lipca. Pod uwagę będzie brana też aktywność społeczna i udział w olimpiadach i konkursach. Szansę na zdobycie stypendium ma 10 tegorocznych maturzystów: pięciu absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, czyli LO w Nisku, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej  w Nisku oraz Zespoły Szkół w Jeżowem i Rudniku nad Sanem. Kolejna piątka to maturzyści mieszkający na terenie Powiatu Niżańskiego, którzy są absolwentami szkół innych, niż te prowadzone przez Powiat Niżański. Szczegóły na temat stypendiów dla maturzystów z powiatu niżańskiego na stronie  www.lgdnisko.pl oraz www.powiatnizanski.pl

Marta Górecka