Nisko: Ruszy adaptacja budynku po areszcie na potrzeby starostwa.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W Nisku ruszy wreszcie długo oczekiwana modernizacja budynku po byłym areszcie. Dla przypomnienia budynek ma zostać zagospodarowany na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku. Długo trwały przygotowania do realizacji tego zadania. Powiat przejął budynek po areszcie w 2019 roku, w 2020 powstała koncepcja, a w 2021 roku projekt zagospodarowania. To ważne przedsięwzięcie które ułatwi funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Nisku którego wydziały mieszczą się w kilku budynkach na terenie miasta. Na początku 2022 roku ma ruszyć pierwszy etap adaptacji aresztu na potrzeby starostwa. Mówi starosta niżański Robert Bednarz:

A w ramach zadania na potrzeby administracyjno-biurowe mają być zaadaptowane budynek aresztu wraz z piwnicami i poddaszem oraz budynki przyległe. Ma się tam znaleźć miejsce nie tylko dla wydziałów, ale też sali narad, biura obsługi klienta oraz archiwum. Z początkiem roku ma ruszyć przetarg na to zadanie. Natomiast samorząd podejmie kolejne działania nad pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację następnego etapu adaptacji.

Marta Górecka