Nisko: Rusza rewitalizacja niżańskiego parku

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Nisko przystąpiło do rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego w Nisku. Przygotowania do zadania trwały długo, bo przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia w prawidłowy sposób prac w zabytkowym parku nie było rzeczą łatwą.

Burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk:

A zadanie obejmuje nie tylko odnowienie Parku Miejskiego w Nisku, ale też ochronę znajdujących się w nim siedlisk i gatunków oraz pielęgnację drzewostanu. To będzie się wiązało z częściową wycinką obumarłych drzew i krzewów oraz samosiejek, które przeszkadzają rozwojowi najcenniejszego starodrzewu. Będzie też przeprowadzona konserwacja drzew w parku, w tym pomników przyrody. Przewiduje się również nasadzenie nowych drzew. W ramach rewitalizacji w niżańskim parku zamontowane zostaną budki lęgowe, hotele dla owadów i skrzynki gniazdowe dla trzmieli oraz powstanie ścieżka edukacyjna. Zaplanowany jest także punkt widokowy, pojawią się ławki, kosze i stojaki na rowery, a nawierzchnia żwirowa alejek zostanie wymieniona na kostkę. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku potrwa do 31 maja 2021 roku. Przetarg na prace w parku miejskim wygrała niżańska firma ARBFOREST, która wykona to zadanie za blisko 2 980 000 złotych. Dofinansowanie z RPO wyniesie ponad 2,5 miliona złotych a okołpo450 tysięcy gmina dołoży z własnego budżetu.

 

Marta Górecka