Nisko: Radni uchwalili pensję dla burmistrza i skład komisji w radzie

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Radni Miejscy w Nisku na swojej II w kadencji sesji ustalili skład komisji w radzie i uchwalili pensję dla nowego burmistrza Niska. Ta w efekcie końcowym okazała się wyższa niż pierwotnie wnioskowali radni koalicji. Pierwotnie pensja burmistrza Waldemara Ślusarczyka miała wynieść brutto 9’930 złotych. Radny Tabian, który podpisał się pod wnioskiem uzasadniał, że włodarze miast i gmin powinni mieć godne zarobki.

Już na tym poziomie swoje niezadowolenie z tak wysokiej pensji artykułowali radni PiS. Konrad Krzyżak zaproponował by pensja zasadnicza była niższa, aby mieć możliwość podwyższenia zarobków jeśli burmistrz będzie dobrze pracował.

Radni koalicji jednak postanowili pójść o krok dalej i zaproponowali wyższą pensję przez podniesienie dodatku specjalnego z 30 do 40 procent sumy pensji zasadniczej i dodatku funkcyjnego o co zawnioskował wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Marek Pachla.

To oburzyło radnych opozycji, czemu wyraz dał radny Tadeusz Wolak.

Tadeusz Wolak zasugerował też, że z reguły dyskusja i głosowanie nad pensją dla burmistrza odbywa się pod jego nieobecność, podczas gdy Waldemar Ślusarczyk przysłuchiwał się dyskusjom, a salę opuścił przed głosowaniem. Mimo sprzeciwu opozycji wniosek o wyższy dodatek przeszedł. Dlatego na znak protestu podczas głosowania nad pensją radni PiSu wyszli z sali obrad. Ostatecznie przy 11 głosach za przy jednym wstrzymującym się i 8 nieobecnych Rada Miejska w Nisku uchwaliła zarobki Burmistrzowi Waldemarowi Ślusarczykowi w kwocie 10620 złotych brutto. Podczas II sesji rady nowej kadencji ustalone zostały składy komisji stałych Rady Miejskiej w Nisku. Wszystkie oprócz rewizyjnej i oświaty liczą po 10 radnych. Przewodniczącym 11-osobowej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu został Krzysztof Tabian. Komisją Budżetu i Finansów pokieruje Marek Beer. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej przewodniczył będzie Grzegorz Błądek. Przewodniczącym Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych został Adam Drąg. Na przewodniczącego 9-cioosobowej Komisji Rewizyjnej wybrano Andrzeja Sądeja.

Marta Górecka