Nisko: Odwiedziny pacjentów już możliwe choć pod pewnymi warunkami

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Marta Górecka

W niżańskim szpitalu powiatowym przywrócona została możliwość odwiedzin pacjentów. To jednak odbywa się pod pewnymi obostrzeniami. Możliwość odwiedzin pacjentów mają osoby, które przedstawią dowód zaszczepienia się przeciw Covid-19 lub negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-COV-2. Chodzi o test antygenowy lub PCR wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed okazaniem. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego, osoby odwiedzające nie muszą spełnić tych warunków na przykład w sytuacjach nagłych jak pogorszenie stanu zdrowia, czy stanu terminalnego pacjenta.Dyrekcja niżańskiej lecznicy zaleca ograniczenie czasu odwiedzin do niezbędnego minimum 30 minut. Przy pacjencie będzie mogła przebywać jedna osoba odwiedzająca. W sali chorych oprócz pacjentów będą mogły przebywać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające z zaleceniem zachowania dystansu od innych minimum 1,5 metra. Każda osoba wchodząca na teren szpitala powinna mieć założoną maseczkę ochronną i przeprowadzić dezynfekcję rąk. Odwiedziny pacjentów w szpitalu w Nisku mogą odbywać się w godzinach 11:00 – 19:00. Odwiedziny w innych godzinach mogą sie odbywać w przypadku:
– małoletnich pacjentów lub gdy obecność opiekuna jest konieczna ze względów terapeutycznych,
– gdy pacjent jest w stanie terminalnym,
– oraz pacjentów z niepełnosprawnością lub z dużym deficytem samoopieki. Takie odwiedziny będą możliwe w innych godzinach po uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym, który jest zobowiązany do przekazania tej informacji zespołowi dyżurnemu. Szczegóły na stronie Szpitala Powiatowego w Nisku.