Nisko: Nowa rada po pierwszej sesji.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Radni nowej kadencji w Radzie Miejskiej w Nisku już na pierwszej sesji pokazali, że nie łatwa to będzie współpraca. Układ sił rozkłada się niemal po równo. Koalicja ma 11 głosów, a opozycja 10. Dlatego już podczas wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady była próba sił. O funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku walczyło dwóch kandydatów: Marcin Folta i Józef Sroka. Jednym głosem więcej zwyciężył Marcin Folta

Również przy wyborze wiceprzewodniczących rady nie było łatwo, bo do walki stanęło 4 kandydatów Adam Madej, Marek Pachla, Ryszard Sroka i Konrad Krzyżak. Radnym opozycji znów zabrakło po jednym głosie i wiceprzewodniczącymi zostali Adam Madej, Marek Pachla. Po ukonstytuowaniu się prezydium rady ślubowanie złożył burmistrz Waldemar Ślusarczyk, a ustępujący burmistrz Julian Ozimek pogratulował wszystkim wybranym

Nowy burmistrz Waldemar Ślusarczyk zapewnił że będzie współpracował ze wszystkimi

Dobra sytuacja finansowa gminy i miasta Nisko to zielone światło do realizacji inwestycji i obietnic składanych mieszkańcom gminy.

(Marta Górecka)