Nisko: Niżańscy radni miejscy przyjęli budżet na 2019 rok.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Nisko ma już budżet na 2019 rok. Radni miejscy zdecydowali że planowane dochody Gminy i Miasta Nisko wyniosą ponad 85,9 miliona złotych a wydatki to nieco ponad 83,8 miliona. Zaś nadwyżka w kwocie ponad miliona 254 tysięcy złotych będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Natomiast zadłużenie na koniec 2019 roku ma wynieść nieco ponad 6,7 miliona złotych. W przyszłorocznym budżecie gminy Nisko nie zabraknie inwestycji drogowych oraz dotyczących kanalizacji sanitarnej i budowy wodociągów oraz wielu innych inwestycji. Nie zabraknie m.in. budowy ścieżek rowerowych w ramach MOF. Ale też znalazł się duży projekt dotyczący rewitalizacji zabytkowego, XIX-wiecznego parku miejskiego, który ma być realizowany przez kolejne lata, czy budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W budżecie tym razem nie znalazł się punkt dotyczący budowy pływalni krytej w Racławicach. Nie znaczy to jednak że gmina rezygnuje z tej inwestycji. Burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk tłumaczył, że zadanie, które okazało się droższe w realizacji powróci do budżetu kiedy uda się zdobyć dofinansowanie na ten cel:

Zanim radni zagłosowali nad budżetem, odbyła się dyskusja w ramach której radni zgłosili m.in. potrzebę przebudowy ulicy Przemysłowej w Zarzeczu. Mówi radny Paweł Tofil:

Pieniądze na ten cel miałyby być zabrane z inwestycji dotyczącej drogi pod tereny inwestycyjne w Nowosielcu. Burmistrz zapewnił, że będzie miał na uwadze tę inwestycję i poszuka pieniędzy, choć pierwszeństwo będzie miało otwarcie terenów inwestycyjnych w Nowosielcu:

Zaś pieniądze ze sprzedaży działek w Nowosielcu mogą być przeznaczone np. na budowę drogi w Zarzeczu. To jednak nie przekonało radnego, który jako jedyny zagłosował przeciw budżetowi. Za planami finansowymi na przyszły rok uchwałą budżetową na przyszły rok zagłosowało 12 radnych, a 7 wstrzymało się od głosu.

(Marta Górecka)