Nisko: Miasto pozyskało środki na dalszą rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Ponad 3 miliony złotych będzie kosztowała rewitalizacja Parku Miejskiego w
Nisku. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego. Rewitalizacja Parku w Nisku ma potrwać do
2021 roku i obejmować nie tylko ochronę znajdujących się w nim siedlisk i
gatunków oraz pielęgnację drzewostanu, ale też częściową wycinkę drzew i
krzewów obumarłych oraz samosiejek, które kolidują z najcenniejszym
starodrzewem. Mówi burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk.

W ramach pielęgnacji drzewostanu ma być wykonana konserwacja starodrzewu w
parku, w tym pomników przyrody. Będą też nasadzenia nowych drzew i krzewów.
Dodatkowo wytyczona będzie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza z tablicami
informacyjnymi i stanowiskami do obserwacji roślin, miejsc gniazdowych oraz
schronień dla zwierząt. Zamontowane zostaną także budki lęgowe, hotele dla
owadów i skrzynki gniazdowe dla trzmieli i powstanie punkt widokowy.
Wykonane zostaną również miejsca do edukacji i zabawy, ławki, kosze i
stojaki na rowery. A żwirowa nawierzchnia alejek zamieniona
zostanie na kostkę. Dla przypomnienia to już kolejne zadanie dotyczące
rewitalizacji niżańskiego parku. cztery lata temu zakończyła sie inwestycja
obejmująca m.in. konserwację pomników przyrody, powstały szerokie alejki,
siłownia terenowa, plac zabaw, amfiteatr, ścieżki dla rolkarzy i rowerzystów
oraz mała architektura.

Marta Górecka