reklama

Nisko: Klaster Rozwoju Lokalnego dyskutował o jakości życia w mieście

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

Już po raz trzeci w Nisku spotkali się przedstawiciele Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko. To w związku z przygotowaniami gminy do sięgnięcia po środki z funduszy norweskich. Tym razem uczestnicy dyskutowali na temat jakości życia w mieście, dostępności do podstawowych usług publicznych i komercyjnych oraz możliwości korzystania z usług przez osoby starsze i niepełnosprawne. Dyskusja obejmowała też kwestię dostępności do oferty rekreacyjno – wypoczynkowej miasta oraz analizę sposobu spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Niska a także potencjał mieszkaniowy, komunikacyjny i środowiskowy Niska. Burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk zachęcił mieszkańców gminy do dyskusji na forum na stronie internetowej i dzielenia się pomysłami i opiniami, które pomogą stworzyć dobry projekt.

A podczas spotkania przedstawicieli Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko zwrócono uwagę na konieczność poszerzenia usług edukacyjnych w szkołach. Dzięki temu młodzież będzie miała lepsze kompetencje zarówno intelektualne, jak i zawodowe. Wskazywano też na brak infrastruktury sportowej dotyczącej basenu, lodowiska, dużych siłowni, czy ścieżek biegowych. Podkreślono też brak przestrzeni dla młodych i seniorów, a także niedostosowanie Infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaś do kluczowych atutów gminy Nisko zaliczono tereny pod budowę basenu, zbiornik małej retencji na Podwolinie, Park Miejski, czy ciekawe tereny pod ścieżki rowerowe i biegowe.

Marta Górecka