Nisko: Głowna i Wojewódzka ITD otworzy swoje oddziały w Nisku

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Marta Górecka

W Nisku powstaną oddziały Inspekcji Transportu Drogowego. Na ulicy Rzeszowskiej  mieścić się będzie zarówno oddział Głównej ITD jak i Wojewódzkiej ITD. Informację tę ogłosili na konferencjiw Nisku wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz główny inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Wiceminister Rafał Weber stwierdził, ze taka forma dbałości o bezpieczeństwo jest naturalną koleją, rzeczy w związku z rozbudową dróg krajowych powstania drogi ekspresowej s-19 i krzyżującej się z nią drogi krajowej 77 a co za tym idzie zwiększonym ruchem ciężkim.

Natomiast oddział GITD będzie się zajmował ruchem międzynarodowym i kontrolą odpowiednich uprawnień. Informował o tym główny inspektor Alvin Gajadhur.

Z kolei podkarpacki wojewódzki inspektor transportu drogowego Jarosław Skolik poinformował o zakresie działalności oddziału wojewódzkiego ITD w Nisku oraz jakim sprzętem będzie dysponował.

Oddział  Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, wktórej na początek zatrudnienie znajdzie 6 inspektorów ruszy już 1 września. Natomiast oddział Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego ruszy 1 marca. Tu zatrudnienie znajdzie na początek 8 inspektorów.