Nisko: Dariusz Dul nowym prezesem MZK

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Marta Górecka

Miejski Zakład Komunalny w Nisku ma nowego prezesa. Został nim Dariusz Dul, który zastąpił na tym stanowisku Zbigniewa Kuziorę, po tym jak ten odszedł na emeryturę. Nowy prezes niżańskiego MZK pochodzi z Niska. Dariusz Dul uznał za priorytet utrzymanie, a w przyszłości podniesienie bezpieczeństwa w zakresie jakości wody. Chce m.in. wprowadzić systemu monitorowania awarii podczas pracy Stacji Uzdatniania Wody, co ma zminimalizować przerwy w dostawach wody. W planach jest także rozbudowa sieci wodociągowej i jednocześnie likwidacja tzw. ślepych odcinków oraz zwalczanie nielegalnych ujęć. Nowy prezes MZK zapowiedział także rozbudowę stacji uzdatniani wody w Zarzeczu. Planowana jest także wymiana liczników, usprawnienie działania zasuw i istniejących hydrantów. Ważnym ważnym przedsięwzięciem, które może być zrealizowane już w 2021 roku, jest połączenie sieci wodociągowej Niska z Nowosielcem. Nie braknie też inwestycji kanalizacyjnych. Te mają dotyczyć nie tylko utrzymania obecnej infrastruktury. Dariusz Dul chce kontynuować modernizację kanalizacji w ulicy Sandomierskiej. Tama objąć studzienki poprzez ich zabezpieczenie rękawem z kompozytu. W planach jest również zaprojektowanie i budowa nowej przepompowni ścieków przy oczyszczalni w Nisku oraz modernizacja przepompowni i kanalizacji grawitacyjno-podciśnieniowej na osiedlach Malce i Moskale.Natomiast w zawiązku z realizacją odbioru odpadów komunalnych niżański MZK będzie m.in. inwestował w park maszynowy.