Nisko: 5000 maseczek dla służb, instytucji i mieszkańców

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Aż 5000 maseczek burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk przekazał dla niżańskich służb i instytucji. Maseczki tafią też do mieszkańców gminy zwłaszcza starszych będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku, również tych w kwarantannie

Maseczki trafiły również do pracowników Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego dla ich ochrony podczas wykonywania prac w przestrzeni publicznej. Znaczną część uszytych masek ochronnych Burmistrz przekazał także na potrzeby strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Nisko, którzy dowożą posiłki osobom w kwarantannie, a także niżańskim Policjantom oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku. Maseczki uszyły na zamówienie Urzędu Gminy i Miasta Nisko panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wolinie którymi koordynuje sołtys Elżbieta Tomczak. Na ten cel burmistrz Niska uruchomił środki z rezerwy kryzysowej.

Marta Górecka