Mielec: ZST z tytułem  Inspirator Kariery 2021

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Zespół Szkół Technicznych z Mielca został uhonorowany tytułem „Inspirator Kariery 2021”. Ideą konkursu jest propagowanie dobrych praktyk edukacyjnych, samorządowych i biznesowych w obszarze kształcenia zawodowego. Przedmiotem oceny są m.in.:  wdrożone rozwiązania na rzecz doskonalenia kształcenia zawodowego, w tym np. metody nauczania, kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo zawodowe, inicjatywy uczniowskie, rozwój szkoły, w tym kadry pedagogicznej czy  współpraca samorządu z lokalnym rynkiem pracy na rzecz podniesienia jakości praktycznego kształcenia zawodowego, Mówi Paweł Abucki, przewodniczący kapituły konkursu.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu tworzy obecnie ponad 1800 uczniów i słuchaczy oraz grono 136 nauczycieli, z których ponad 80% to nauczyciele dyplomowani. Wyróżnienie to  będzie bardzo pomocne w promocji szkoły , zaznacza  Arkadiusz Gałkowski, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

O wysoko postawionej poprzeczce w zakresie dopasowywania oferty edukacyjnej szkoły świadczy fakt utworzenia kolejnego nowego kierunku – technik programista, zaplanowanego na rok szkolny 2021-2022. Organizatorem konkursu jest Instytut Pracy i Kariery z Zawiercia.

Tomasz Łępa