Mielec: Zostali uhonorowani odznaczeniami.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Iwona Pol

W Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Mielcu wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz w towarzystwie Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Mielca Fryderyka Kapinosa wręczyła odznaczenia państwowe. Były to „Złote Krzyże Zasługi” i „Medale za długoletnią służbę”.

Krzyż Zasługi to odznaczenie ustanowione w 1923 r. nadawane osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, a także za ofiarną działalność publiczną oraz działalność charytatywną.

Na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej Złote Krzyże Zasługi otrzymali ksiądz Józef Bukowiec i ksiądz Stanisław Jurek.

„Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa” Wśród osób odznaczonych medalem  znaleźli się pracownicy Urzędu Miejskiego w Mielcu, Samorządowego Centrum Kultury, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Mielcu.

(Tomasz Łępa)