Mielec: Zmiany organizacyjne w ruchu.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W związku z rozpoczęciem realizacji kolejnych etapów rewitalizacji linii kolejowej L 25 na odcinku Padew- Mielec- Dębica oraz intensywnymi pracami przy budowie wiaduktu nad wspomnianą linią kolejową i nad ulicą Sienkiewicza, od środy przejazd kolejowo-drogowy na ul. Kosmonautów łączący ulicę Kosmonautów z ulicą Sienkiewicza zostanie całkowicie zamknięty i zlikwidowany.
Zamknięte będzie także skrzyżowanie ulic Szybowcowej – Lotniskowej – Kosmonautów wraz z odcinkami ulic do 100 m od skrzyżowania. Jednocześnie dla zapewnienia możliwości dojazdu pojazdów mieszkańców ul. Kosmonautów, właścicieli ogródków działkowych ROD Lotnik oraz dostawców, wzdłuż zamkniętego skrzyżowania zostanie wyznaczony objazd.
Jednocześnie zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami z wykonawcą inwestycji, do dnia przekazania nowobudowanego wiaduktu do eksploatacji, utrzymana będzie przejezdność przejazdu kolejowego w ciągu ul. Orlej. Umożliwi to dojazd do ul. Ślusarskiej.
Ponadto, równolegle z wiaduktem w rejonie osiedla Cyranka powstanie nowy układ drogowy, procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę tej inwestycji jest obecnie w toku.
Miejska Komunikacja Samochodowa informuje, że od środy w związku z rozpoczęciem prac przy budowie nowego ronda u zbiegu ulic Kosmonautów, Lotniskowej i Szybowcowej, linia nr 11 zostaje zawieszona do odwołania.

Tomasz Łępa