Mielec: Zmarł Jerzy Jarosz, fotograf

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Zmarł Jerzy Jarosz, mielecki fotograf, który od początku lat 60. fotografował życie miasta Mielca.
Urodził się w Podolu, był absolwentem Technikum Leśnego w Margoninie, pow. chocimski. Po maturze został zatrudniony w Leśnictwie Sośnie (Nadleśnictwo Orla), w województwie koszalińskim.
Od 1956 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową, a następnie pracował, jako zawodowy podoficer, w kancelarii Wyższej Szkoły Artylerii w Toruniu. W latach 1965-1967 pracował w administracji państwowej, a w latach 1967-1969 w WSK Mielec.
Od początku lat 60-tych ubiegłego wieku r. aż do grudnia 2007 roku prowadził prywatną działalność gospodarczą z zakresu usług fotograficznych. Wykonywał dokumentację życia gospodarczego i społecznego Mielca i regionu, a także rejestrował obiektywem piękno przyrody na ziemi mieleckiej.
W latach 1970-1990 był fotoreporterem FKS Stal Mielec i wykonywał dokumentację zdjęciową z meczów I-ligowej drużyny piłki nożnej oraz z różnych innych zawodów sportowych. Zdjęcia te publikowane były w prasie krajowej i zagranicznej.
Pisał także artykuły do gazet i czasopism ogólnopolskich i regionalnych oraz ilustrował je własnymi zdjęciami. Wykonywał liczne zdjęcia do książek, albumów, folderów, kalendarzy, informatorów, wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, w większości związanych z Mielcem i ziemią mielecką.
Za całokształt działalności fotograficznej otrzymał w 1996 r. nagrodę Prezydenta Miasta Mielca. Ponadto w latach 60. był członkiem ZPiT „Rzeszowiacy”. Udzielał się także w działalności LOK, Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, PCK i ostatnio w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”.
Był darczyńcom dla Domów Dziecka w Skopaniu i Zagórzanach k/Gorlic. Jego archiwum prac fotograficznych z prawami autorskimi i wyposażenie pracowni nabyło w 2007 r. Muzeum Regionalne w Mielcu. Zbiory są w posiadaniu mieleckiej Jadernówki.

Tomasz Łępa