Mielec: Zmarł Jan Płatek.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W wieku 78 lat zmarł Jan Płatek, przewodniczący Komisji Zakładowej “Solidarności” w WSK “PZL-Mielec” w latach 1992-97.

Jan Płatek urodził się w Dąbrówce Osuchowskiej (powiat mielecki). W 1961 r. ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Mielcu, a w późniejszych latach kursy mistrzowskie w rzemiosłach ślusarz i frezer. Pracę zawodową rozpoczął w 1961 r. w WSK jako blacharz na Wydziale 41. W 1989 r. był współzałożycielem i przewodniczącym NSZZ “Solidarność” w Zakładzie Pomocy Fabrykacyjnych. W 1992 r. został wybrany przewodniczącym (etatowym) Komisji Zakładowej (później przemianowanej na Międzyzakładową) NSZZ “Solidarność” WSK “PZL-Mielec” i pełnił tę funkcję do 1997 r. Przewodniczył Komitetowi Strajkowemu w czasie strajku załogi WSK jesienią 1992 r. i po negocjacjach z zespołem rządowym podpisał protokół uzgodnień, na mocy którego zawieszono akcję strajkową.
Ponadto w latach 1995-1999 był członkiem i sekretarzem Rady Nadzorczej WSK “PZL-Mielec”. Reprezentował MK NSZZ “Solidarność” w pracach nad restrukturyzacją WSK Mielec oraz pracach przygotowawczych do utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Konsekwentnie odmawiał podpisania porozumień w sprawach zwolnień grupowych z WSK. W latach 1997-1999 powierzono mu stanowisko organizatora pracy WSK “PZL-Mielec”. W czerwcu 1999 r. przeszedł na zasiłek przedemerytalny, a w 2003 r. na emeryturę.

Tomasz Łępa