Mielec: Ze skutkiem natychmiastowym

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

Zarząd Powiatu Mieleckiego  odwołuje   Elżbietę Wyparło ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. Jednocześnie Zarząd powierzył pełnienie  obowiązków zarządzania placówką jej  dotychczasowemu zastępcy dyrektora,  Krystynie Bajger.

Sprawą sporną były m.in. powstałe zobowiązania finansowe placówki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy też zarzuty kierowane w stronę wicestarosty Andrzeja Bryły. Mówi starosta mielecki Stanisław Lonczak.

Jak dodaje starosta Lonczak  mieliśmy problemy z tym kto jest organem prowadzącym a kto jednostka podległą.

Jak dodaje starosta  nadzór miał polegać na tym aby wszystkie decyzje jakie  podejmowane były w placówce  odbywały się  zgodne z przepisami prawa.

 

Tomasz Łępa