Mielec: Wyróżnieni statuetkami ‚Sierżanta Michała’.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Podczas uroczystości poświęconych pamięci policjantów pomordowanych na wschodzie w czasie II wojny światowej komendant wojewódzki policji w Rzeszowie wręczył trzy specjalne statuetki ‚Sierżanta Michała’. To wyróżnienie dla osób oddających szczególne zasługi dla środowiska policyjnego.

Wśród wyróżnionych osób był m.in. dr Jerzy Skrzypczak – dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu, który podejmował wiele inicjatyw, wykazując się szczególnym zaangażowaniem na rzecz utrwalania historii Policji Państwowej i jej funkcjonariuszy, a zwłaszcza pamięci o policjantach pomordowanych na wschodzie w czasie II wojny światowej.

Szczególnie cenne dla środowiska rodzin policyjnych były jego książki ‚Nierozstrzelana pamięć. Mielecki Słownik Katyński’, w której przedstawił ponad 30 biogramów zamordowanych przez NKWD funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz ‚Policja w Mielcu 1919-2019’, w której opisał 100 lat istnienia i działalności Policji w Mielcu i powiecie.

Zainicjował upamiętnienie funkcjonariuszy zamordowanych przez NKWD, związanych z powiatem mieleckim, czego efektem było odsłonięcie tablicy memorialnej na fasadzie budynku komendy Policji w Mielcu w 2020 r.

Odnalazł również miejsce pochówku pierwszego komendanta Policji Państwowej w Mielcu – komisarza Franciszka Szczotkowskiego.

Uhonorowani zostali także Franciszek Batory z Kolbuszowej, który jest laureatem honorowej nagrody Instytutu Pamięci Narodowej ‚Świadek Historii’ oraz dr Piotr Szopa – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Tomasz Łępa