Mielec: Wyniki maturalne w Mielcu.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur tegorocznych absolwentów szkół średnich. Na ich tle oba mieleckie rodzaje szkół – licea i technika – prezentują się lepiej niż średnie wyniki krajowe.
Średni poziom zdawalności w mieleckich liceach wyniósł 96%, podczas gdy w kraju to ponad 86%. Mieleckie technika osiągnęły ten sam wskaźnik na poziomie 73,5%. Średnia krajowa wyniosła natomiast 70,5%.
W 2019 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło łącznie 888 absolwentów szkół średnich Powiatu Mieleckiego, z czego 458 to absolwenci szkół ogólnokształcących, a 430 szkół technicznych. W terminie majowym egzaminy zdało odpowiednio: 441 i 316 absolwentów. Współczynnik „zdawalności” wniósł:
– licea ogólnokształcące – 96,3%
– technika – 73,5%
Najlepiej podczas tegorocznych egzaminów maturalnych wypadli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. Na 195 absolwentów przystępujących do matury komplet egzaminów zdało 190 uczniów.
Najgorzej tegoroczni maturzyści poradzili sobie z matematyką. O ile w liceach ogólnokształcących na 17 osób, które nie zdały egzaminów w terminie majowym w 6 przypadkach powodem była właśnie matematyka, to w technikach nie poradziło sobie z nią aż 68 osób.
Najgorzej wypadli uczniowie Zespołu Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego. Na ogólną liczbę 133 przystępujących do egzaminów maturalnych egzaminy zdało zaledwie 71 uczniów.

(Tomasz Łępa)