Mielec: Wsparcie dla szkół

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

36 laptopów trafi do szkół z terenu gminy Radomyśl Wielki  dzięki unijnemu grantowi, jaki otrzymał tamtejszy magistrat. Gmina Radomyśl Wielki, w ramach konkursu grantowego “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, otrzymała fundusze  w wysokości 70.000 zł. Pozyskane środki pozwoliły na zakup 36 laptopów, które zostaną przekazane do wszystkich szkół na terenie Gminy. Zakupione laptopy posłużą do realizacji nowych zadań, przed jakimi stanęły szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice, tj. do zdalnego nauczania.

Ponadto cały czas trwa doposażenie radomyskich szkół w drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, tablice interaktywne i projektory. Magistrat w ostatnich dniach rozstrzygnął przetarg na doposażenie 11 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne. Ponadto do szkoły podstawowej  w Dulczy Małej trafią takie specjalistyczne pomoce dydaktyczne, jak beczka sensoryczna, tunel sensoryczny, zestaw piłek sensorycznych i kafelki sensoryczne.

 

 

Tomasz Łępa