Mielec: Wotum  Zaufania dla prezydenta Mielca.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Podczas sesji Rady Miasta Mielca  odbyła się debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2021 rok. Podczas niej radni miejscy większością głosów podjęli uchwałę za przyznaniem prezydentowi Mielca Wotum Zaufania. Radni też również  większością głosów przyznali  w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta  Mielca na 2021 rok.

Mówi przewodniczący rady miejskiej, Bogdan Bieniek.

Mówi radny Grzegorz Ziomek.

Swoje Nie dla absolutorium wyraził radny miejski klubu PiS, Radosław Swół.

Mówi prezydent Mielca, Jacek Wiśniewski.

Finał głosowania radnych  nad absolutorium dla Prezydenta Miasta Mielca to 14 głosów było ZA, 9 radncy było przeciw.

 

Tomasz Łępa