Mielec: Wotum – NIE, Absolutorium -TAK.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Tomasz Łępa

 

Raport o stanie miasta Mielca na 2020 rok nie przekonał radych miejskich, którzy na ostatniej sesji Rady Miasta w głosowaniu nad wotum zaufania dla prezydenta miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego takiego wotum nie udzieli prezydentowi.  Sam prezydent Jacek Wiśniewski tak komentuje wynik głosowania radnych.

Inaczej wyglądała sprawa w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium prezydentowi Mielca za wykonanie budżetu za miniony rok. Tu prezydent Mielca Jacek Wiśniewski uzyskał absolutorium większością głosów.

W głosowaniu tym 14 radnych zagłosowało za udzieleniem  absolutorium , 6 radnych miejskich  było przeciwnych.

 

Tomasz Łępa