Mielec: Większe możliwości w rozwoju powiatu mieleckiego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Związek  Gmin Dorzecza Wisłoki to jedna z  możliwości na realizację nowych, ważnych dla mieszkańców inwestycji jakie mogą powstawać w powiecie mieleckim. I nie chodzi tu wyłącznie o inwestycje budowlane. Bo jak zaznacza starosta mielecki  Stanisław Lonczak, mieszkańcy powiatu oczekują też inwestycji  turystycznych.

Dorzecze Wisłoki to także  możliwość stworzenia   szlaku kulinarnego z produktami lokalnymi w roli głównej, dodaje starosta.

Aby efektywniej pozyskiwać pieniądze z nowej perspektywy unijnej  na lata 2022-2030  zrzeszeni w Związek  Gmin Dorzecza Wisłoki chcą utworzyć Strategię Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki”. Opracowanie wspólnej strategii rozwoju ponadlokalnego, umożliwi planowanie i ubieganie się o dofinansowanie inwestycji, których zasięg i oddziaływanie wykracza poza terytorium jednej gminy.

Tomasz Łępa