Mielec:  Wakacyjny remont dróg.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej  relacji Padew Narodowa – Babule.  W zakres przebudowy drogi wchodzi:  poszerzenie jezdni i jej wzmocnienie poprzez wykonanie warstw z betonu asfaltowego,  budowa chodnika a także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi wraz z  uzupełnieniem  pobocza i zjazdów kruszywem łamanym. W ramach inwestycji będzie również przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową relacji Jaślany – Józefów oraz drogą gminną,  na skrzyżowanie typu mini rondo.

W planach  Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu jest także  przebudowa  drogi powiatowej lokalnej relacji Dulcza Wielka – Żarówka – Stara Jastrząbka.  Tu w  zakres przebudowy drogi wchodzi: poszerzenie jezdni i jej wzmocnienie na całej długości poprzez wykonanie warstw z betonu asfaltowego,    przebudowa istniejącego odwodnienia pasa drogowego czy  budowa nowej pełnej konstrukcji nawierzchni wraz z   budową chodnika.  Ponadto  uzupełnione będą  pobocza i zjazdy kruszywem łamanym.

Tomasz Łępa