Mielec: Uroczysta Zbiórka w Pałacyku Oborskich.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: admin

W głównej siedzibie Muzeum Regionalnego w Mielcu w Pałacyku Oborskich miało dziś miejsce wręczenie odznaczeń i aktów mianowania na wyższe i pierwsze stopnie oficerskie oraz medali za długoletnia służbę. Z terenu powiatu mieleckiego zostało uhonorowanych 5 osób.

O pośmiertne mianowanie mjr Juliusza Meraka legionisty, kawalera Virtuti Militari na stopień podpułkownika wystąpił Obywatelski Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Mielcu. Mówi dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu Jerzy Skrzypczak.

Juliusz Merak urodził się 19 XI 1895 r. w Jadownikach koło Brzeska. Po skończeniu szkoły powszechnej w Brzesku uczył się w gimnazjum w Bochni, a potem w latach 1907-1912 w gimnazjum w Mielcu. Aktywnie działał w organizacjach niepodległościowych na terenie szkoły. Używał pseudonimu ‚Szczęsny’. Założył w 1907 r. uczniowskie kółko samokształceniowe nazwane’Kołem Meraka’. W 1914 r. wstąpił w Krakowie do oddziałów strzeleckich. Walczył na froncie wołyńskim i wziął udział w walkach pod Kołodią, Kostiuchnówką, Jabłonką i Kuklami jako dowódca kompanii, walczył także na Wołyniu, pod Optową, Kostiuchnówką, nad Styrem i Stochodem. Zmarł w szpitalu w Poznaniu w 1920 r. i został pochowany na tamtejszym cmentarzu Garnizonowym. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości oraz austriackim Srebrnym Medalem Waleczności I i II klasy.

(Tomasz Łępa)