Mielec: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Mielec

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Gmina Mielec podpisała kolejną umowę na realizację  dużego zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Mielec”. Zadanie to obejmuje budowę zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody w Rzędzianowicach wraz z uzbrojeniem 2 nowych studni głębinowych. Ponadto w ramach zadania ruszy kolejny etap budowy  kanalizacji w miejscowości Podleszany.

Warto dodać  iż  obecnie trwają prace odbiorowe przy kończącej się inwestycji   „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Chorzelowska”. W ramach zadania została wykonana sieć kanalizacji grawitacyjno –tłocznej oraz kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej o długości ponad 12 km. Powstało 170 przydomowych przepompowni ścieków. Już od sierpnia br. mieszkańcy będą mogli korzystać z przygotowanych rozwiązań. Mówi wójt gminy Józef Piątek.

Trwają także prace przy budowie kanalizacji w innych miejscowościach Gminy Mielec. To Boża  Wola  i Goleszów. W tej ostatniej  w ramach inwestycji powstaje sieć kanalizacji grawitacyjno –tłocznej o długości ponad  8 km  wraz z posadowieniem 6 przepompowni. Na budowę kanalizacji w Goleszowie i Bożej Woli gmina pozyskała środki zewnętrzne w kwocie 5 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na tym nie koniec inwestycji w kanalizację. Gmina Mielec w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskała kolejne 8 mln zł na dokończenie budowy kanalizacji w Podleszanach oraz Książnicach (Wólka Książnicka).  Zakończenie powyższych inwestycji spowoduje, że obszar gminy będzie skanalizowany na poziomie 90%.

 

Tomasz Łępa