Mielec: Umowy na budowę i modernizację dróg oraz zbiorników wodnych.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Marta Górecka

Ponad 18 milionów złotych trafi w tym roku do podkarpackich gmin na budowę i modernizację zbiorników wodnych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach tej kwoty samorządy mogły się starać także o dotację na budowę dróg prowadzących do winnic.

Dofinansowanie pochodzi ze środków budżetu województwa podkarpackiego stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

W urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie podpisano umowy z podkarpackimi gminami na dofinansowanie nowych inwestycji.

Wsparcie finansowe gmin i powiatów w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji ma przyczynić się do zmniejszenia skutków suszy na terenach rolnych. Zbiorniki magazynują wodę w okresach jej nadmiaru i umożliwiają wykorzystanie jej w czasie niedoboru, przez co poprawia się bilans wodny na danym terenie.

Wnioski o dotację na budowę i renowację zbiorników wodnych na Podkarpaciu złożyło w sumie 10 gmin, które planują wybudować oraz wykonać renowacje aż 17 zbiorników. Są to gminy: Ustrzyki Dolne, Nowa Sarzyna, Padew Narodowa, Tarnowiec, Baranów Sandomierski, Żurawica, Lubaczów, Głogów Małopolski, Sanok i Bukowsko.

Natomiast 145 gmin z terenu województwa złożyło wnioski o dotację na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych.
W tym roku zarząd województwa zwiększył także dofinansowanie na budowę dróg prowadzących do winnic. Gminy, które podjęły się budowy i modernizacji dróg dojazdowych prowadzących do gruntów rolnych, na których zlokalizowane są winnice, mogły liczyć na dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 150 tys. złotych.

Tomasz Łępa