Mielec: Tworzenie bariery zapachowej.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Służby podległe staroście mieleckiemu prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania mające powstrzymać wirus ASF na granicach powiatu mieleckiego. W ramach działań prewencyjnych dokonano wraz z przedstawicielami Kół Łowieckich, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych przeszukania na terenie wzdłuż Wisły od drogi wojewódzkiej Mielec – Staszów do miejscowości Dymitrow Mały.

Między wałem a brzegiem rzeki Wisły nie znaleziono padłych dzików.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i porządku i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w Mielcu dokonano zabezpieczenia powiatu przed ASF poprzez stworzenie bariery zapachowej.

Mówi wicestarosta mielecki Andrzej Bryła:

Podczas działań zabezpieczających wykonano opryski po obu stronach linii hutniczo – szerokotorowej od miejscowości Zaduszniki poprzez Zachwiejów do Nowej Dęby.

Tomasz Łępa