Mielec: Trójstronne porozumienie.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

W Mielcu zostało podpisane trójstronne porozumienie dotyczące budowy wiaduktu nad ulicą Sienkiewicza i linią kolejową L25. Podpisali je marszałek podkarpacki Władysław Ortyl, starosta mielecki Stanisław Lonczak i prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.
Oznacza to, iż samorządy ustalają, że m.in. Urząd Marszałkowski przekaże Powiatowi Mieleckiemu posiadaną dokumentację projektową zawierającą projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim i decyzją środowiskową. To pozwoli starać się o pozwolenie na realizację inwestycji. Mówi marszałek podkarpacki Władysław Ortyl

W podpisanym porozumieniu miasto Mielec zobowiązało się, że pokryje w połowie koszty realizacji inwestycji oraz zadeklarowało pokrycie 50 procent kosztów wykupu przez powiat gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Mówi prezydent Mielca, Jacek Wiśniewski.

W podpisanym porozumieniu również Województwo i Miasto deklaruje wspieranie powiatu w staraniach o uzyskanie środków zewnętrznych. Mówi starosta mielecki Stanisław Lonczak.

Porozumienie to jest wynikiem wcześniejszych ustaleń pomiędzy samorządami, zwłaszcza podpisanego 2 grudnia 2016 roku listu intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim, Miastem Mielec, Powiatem Mieleckim oraz gminami Mielec, Czermin i Wadowice Górne.
Podpisane porozumienie dotyczy jednego z trzech odcinków na jakie została podzielona inwestycja w Mielcu dotycząca budowy drogi wojewódzkiej 984 przez Rzędzianowice wraz z budową mostu i wiaduktu.

(Tomasz Łępa)