Mielec: Trochę skromne dofinansowanie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Powiat Mielecki złożył trzy wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do dofinansowania został wybrany tylko jeden projekt dotyczący kompleksowej modernizacji infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Powiat Mielecki wnioskował w tym projekcie o dofinansowanie w kwocie  ponad 17mln złotych. Przydzielone dofinansowanie wyniosło tylko 3  mln zł to jest 16 % wartości inwestycji. Dlatego też jak zaznacza starosta mielecki Stanisław Lonczak  kolejne projekty będą realizowane etapami.

Na chwilę obecną będzie realizowana kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

Wdrożenie kompleksowych rozwiązań technicznych oraz technologicznych ma na celu znaczne obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wprowadzenie rozwiązań oszczędzających energię cieplną i elektryczną.

Tomasz Łępa