Mielec: Tego w Polsce jeszcze nie było!

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od najbliższego roku szkolnego, jako pierwsi w kraju, w Mielcu kształcić się będą przyszli technicy robotyki. Do tego niewątpliwego sukcesu mieleckiego środowiska przyczyniła się wspólna inicjatywa wielu środowisk przedsiębiorców jak i placówek uczelnianych wśród nich m.in. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

To tu unikatową podstawę programową da tego innowacyjnego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu opracowali nauczyciele, jednym z nich jest Sylwester Paterek.

Pracę nad stworzeniem takiego kierunku trwały kilka lat.

Nabór na nowy rok szkolny w zawodzie technik robotyki organizuje Zespół Szkół Technicznych w Mielcu. Tam też będą odbywały się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i wybranych przedmiotów zawodowych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów mechanicznych, i robotycznych będą realizowane w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Z kolei zajęcia z przedmiotów elektrycznych i w części z mechatronicznych – w Zespole Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu.

Patronat naukowy nad eksperymentem objął Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutnicza  w Krakowie.

Tomasz Łępa