Mielec: Szkoły branżowe Czekaja na uczniów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Marta Górecka

W Mielcu, szkoły branżowe nie cieszą dużym zainteresowaniem, tłumaczy  wicestarosta mielecki Andrzej Bryła. Obecnie jest ponad 70 miejsc wolnych dla uczniów, którzy chcieliby uzyskać konkretny zawód.

Szkoły branżowe to doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie myślą o studiach ani wykształceniu ogólnym, tylko chcą szybko uzyskać konkretny zawód. Warto jednak pamiętać, że ten typ szkoły nie zamyka drogi dalszego kształcenia.

Mówi  wicestarosta powiatu mieleckiego Andrzej Bryła.

 

Szkoła branżowa I stopnia zapewnia dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, ale nie daje możliwości zdawania egzaminu maturalnego. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia można jednak kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia.

Jej ukończenie, po zdaniu egzaminu zawodowego, umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. To otwiera drogę do kontynuacji nauki na studiach.

Tomasz Łępa