Mielec: Strategia rozwoju miasta Mielca

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Zakończył się proces konsultacji społecznych projektu dokumentu: Strategia rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030. Dokument wyznacza cele strategiczne oraz kierunki działań określające nową ścieżkę rozwoju Mielca na najbliższe lata. Potrzeba opracowania nowej strategii rozwoju wynika ze zmieniających się  uwarunkowań  zewnętrznych  oraz  zmian  wdrożonych w  mieście  w  poprzednich  latach. Mówi prezydent Mielca, Jacek Wiśniewski.

Bezpośrednią przesłankę opracowania takiego dokumentu stanowiło  zakończenie okresu obowiązywania dotychczasowej strategii.

Wśród proponowanych działań na przyszłe lata w dokumencie znalazło się  m.in. zapewnienie wysokiego standardu infrastruktury kulturalnej na terenie miasta, możliwość utworzenia Muzeum Przemysłu Lotniczego i Lotnictwa, zapewnienie dostępu do wielofunkcyjnej infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej czy  podjęcie działań do rozwoju mieszkalnictwa i gospodarowania mieszkaniami.

Tomasz Łępa