Mielec: Skorzystają z dotacji

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

Gmina Czermin i Wadowice Górne otrzymają wsparcie finansowe z kwoty 72  milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do gmin i Zakładów Gospodarki Komunalnej, które  trafi do  gmin z całego Podkarpacia. Pieniądze mają być  przeznaczone na inwestycje wodno – ściekowe czyli m.in. na oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjną czy wodociągową.

Inwestycje wodno- ściekowe to duże korzyści dla ochrony środowiska oraz poprawa jakości życia, mówi wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.

W drugim naborze o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014- 2020 wzięło udział ponad 60 gmin z całego Podkarpacia. I tak gmina Czermin otrzyma ponad 1 mln 700 tys. złotych dotacji  na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków. Natomiast Wadowice Górne ponad 310 tys. złotych przeznaczy w kolejnym etapie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska.

Tomasz Łępa