Mielec: Rządowe dopłaty do przewozów autobusowych

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Tomasz Łępa

Ponad 52 mln zł trafi do organizatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publiczne w województwie podkarpackim.

O wynikach naboru poinformowała wojewoda podkarpacki  Ewa Leniart.  Niestety, wśród powiatów, które otrzymały dopłaty zabrakło  powiatu mieleckiego,  z dofinansowania skorzysta za to gmina Przecław.

Jak podkreśliła wojewoda, do naboru przystąpiło w sumie 50 organizatorów, którzy  ubiegali się o dopłaty w wysokości ponad 74  mln zł na dofinansowanie  416 linii komunikacyjnych.

W związku z tym wojewoda zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury o uzupełnienie brakujących środków w kwocie ponad  22 mln zł.

Jak zaznacza wojewoda w  wyniku oceny złożonych wniosków wszystkie zostały zakwalifikowane jako spełniające warunki ale jednak dostępna alokacja pozwoli na zawarcie umów o dopłaty z 43 organizatorami.

Tomasz Łępa