Mielec: Ruszają przygotowanie do matur

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Joanna Sarwa

 

W Mielcu rozpoczęły się przygotowania do tegorocznych – opóźnionych matur. W otrzymanym dokumencie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego znalazły  się zapisy mówiące  m.in.  o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

O wytycznych tych będziemy rozmawiać z dyrektorami szkół podległych nam szkół, informuje Andrzej Bryła, wicestarosta mielecki. –

Otrzymany dokument określa kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. Mówi Adam Snopkowski , wicedyrektor Zespołu Szkół Budowalnych w Mielcu.

Według danych deklaracji tegorocznych absolwentów jakie spłynęły do starostwa, do egzaminów powinno przystąpić 861 osób. Wielkość ta może jednak ulec zmianie ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego i sytuację losową poszczególnych uczniów.

 

Tomasz Łępa