Mielec: Reorganizacja dyspozytorni pogotowia.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Za dwa lata dyspozytornie pogotowia ratunkowego przejdą  pod zarządzanie Urzędów Wojewódzkich. W myśl przepisów, dyspozytornia medyczna stanie się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego a dyspozytorzy medyczni będą pracownikami urzędów wojewódzkich, zatrudnianymi na podstawie stosunku pracy. Jak w tej sytuacji odnajdzie się mieleckie pogotowie –mówi starosta mielecki Stanisław Lonczak.

Dyspozytornie medyczne mają pełnić funkcję centrów, wokół których będzie tworzony rejon operacyjny, na który zawierane będą umowy z płatnikiem świadczeń.

Obecnie w całym kraju działają 42 dyspozytornie medyczne  z 226 stanowiskami), które zarządzają     1 516 zespołami ratownictwa medycznego. Resort zdrowia chce, aby docelowo w 2028 roku było ich już tylko 18.  Koncentracja i ujednolicenie mają usprawnić zarządzanie i ułatwić wymianę informacji pomiędzy służbami ratownictwa. W efekcie m.in. skróci się czas dojazdu karetki do osoby potrzebującej pomocy.

Tomasz Łępa