Mielec: Radna kontra Wicestarosta

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Wiele emocji i wzajemnych oskarżeń budzi sprawa nieudanego odwołania przez Powiat Mielecki  ze stanowiska dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu, Elżbietę Wyparło. Sprawą sporną są powstałe zobowiązania finansowe placówki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podkarpacki Kurator Oświaty ponownie wydał negatywną opinię w sprawie odwołania dyrektor. Jak czytamy w interpelacji skierowanej do starosty mieleckiego  przez radną powiatu  Marię Orłowską formułowane zarzuty wobec (dyrektor placówki)  są pozbawione podstaw faktycznych i merytorycznych oraz nacechowane wybujalą  negatywną retoryką (…..) są przejawem osobistego rewanżyzmu wicestarosty Andrzeja Bryły i próbą kamuflowania zadłużenia jednostki powiatu, w którego powstaniu brał czynny udział. Na zarzuty radnej Orłowskiej , wicestarosta Andrzej Bryła odpowiada:

Nadużyciem jest także  jak zaznacza wicestarosta Bryła  twierdzenie zawarte w interpelacji o  czynnym udziale jego osoby przy utworzeniu Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego w 2016 roku. Zarząd Powiatu Mieleckiego przekazał za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu obszerne stanowisko dla radnych powiatu w sprawie prowadzonej procedury zmierzającej do odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu.  Załączył do niego liczne dokumenty źródłowe tak aby umożliwić radnym rzetelną analizę i obiektywną ocenę całej zaistniałej sytuacji.

Tomasz Łępa