Mielec: Przedsiębiorcy zwolnieni z opłat

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Radni miejscy Mielca na wniosek prezydenta miasta  podjęli uchwałę, która  wprowadza  zwolnienia  z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ze zwolnienia z podatku mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący m.in. działalność: twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, związaną z konsumpcją i podawaniem napojów, związaną ze sportem, rozrywkową i rekreacyjną w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness.

Zwolnienia z podatku dotyczą  także  nieruchomości za okres pięciu miesięcy tj. od stycznia do maja,  gruntów budynków i budowli na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Tomasz Łępa