Mielec: Przecław wyróżniony!

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Ponad 230 tys. zł wynosi kwota, jaką samorząd województwa podkarpackiego przeznaczy na wsparcie 16 podkarpackich gmin. To realizacja pierwszego etapu koncepcji ‘Uniwersytet Samorządności’, uzupełniającej Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Gmina Przecław otrzyma dofinansowanie z tego projektu jako jedyna w całym powiecie mieleckim.
W bieżącym roku głównym założeniem ‘Uniwersytetu Samorządności’ jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które stanowiłyby odpowiedź na całość zapotrzebowania lokalnych społeczności w zakresie samorządności.

Mówi wicemarszałek podkarpacki Piotr Pilch:

Burmistrz Przecławia Renata Siembab oraz skarbnik gminy Joanna Krzempek podpisały umowy z zarządem województwa podkarpackiego.

Pierwsza umowa obejmuje realizację zadania pt. ‘Adaptacja poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Białym Borze na świetlicę wiejską’ w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi a druga umowa – realizację zadania pt. ‘Zakup wyposażenia Domu Kultury w Przecławiu na potrzeby prowadzenia inicjatyw edukacyjnych’ w ramach Uniwersytetu Samorządności.

(Tomasz Łępa)