Mielec: Promesy zostały wręczone.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Małgorzata Figacz

W Mielcu wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła kolejne w tym miesiącu promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To kolejne takie wsparcie dla Podkarpacia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym roku gminy i powiaty z naszego regionu na remonty zniszczonych dróg, mostów i budynków użyteczności publicznej dostały ponad 150 milionów złotych.

Największą kwotę promesy otrzymała gmina Pilzno. Mówi Czesław Kubek, sekretarz gminy Pilzno.

Zdaniem wójta gminy Mielec Józefa Piątka niezwykle ważne są takie wsparcia finansowe, które pozwalają na odbudowanie dawnej infrastruktury i polepszenie dotychczasowej.

Pieniądze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych trafiły także do gmin: Borowa, Iwierzyce, Jodłowa, Ropczyce, Wielopole Skrzyńskie, Żyraków oraz powiatów: ropczycko sędziszowskiego i strzyżowskiego.

(Tomasz Łępa)